Nawigacja

Partners

Sobota 06.02.2016

Opłaty za obiady - numer konta

Opłaty za obiady dokonujemy do 10 dnia miesiąca bieżącego na konto o numerze:

27 1050 1230 1000 0090 3047 2329

Należy podać imię i nazwisko ucznia !!!

 

Adres dziennika elektronicznego i maila pomocniczego

Adres do dziennika elektronicznego to:

https://mobireg.pl/sp6-tar

 

W przypadku problemów z dziennikiem proszę wysyłać informację na adres mailowy:

nawrat.dziennik@wp.pl

Proszę o podanie w treści imienia i nazwiska dziecka, klasę, login, hasło oraz zgłaszany problem.

To ze względu na bezpieczeństwo danych. Bez tych danych, problem nie będzie rozpatrywany.


 

WIADOMOŚCI

 • Wywiadówka śródokresowa odbędzie się 11 02 2016 roku o 17.00. Termin zmieniono na prośbę rodziców (z 10 02 2016).

 • Informujemy, Ze w dniach 15 02 - 26 02 2016 będą trwały ferie zimowe. Dzieci przychodzą do szkoły 29 02 2016.

  W czasie ferii przez cały okres będą się odbywały zajęcia, w ramach półkolonii zimowych, w każdy dzień, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 13.30. Szczegóły na planie wywieszonym na tablicy ogłoszeń.

 • Dyrekcja, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu wraz z uczniami, składają najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzena.

 •  Od 23 12 2015 do 03 01 2016 będzie trwała przerwa świąteczna, w czasie której szkoła nie organizuje zajęć. Jeżeli jednak rodzice  pracują i nie mogą zapewnić opieki dzieciom, proszeni są o zgłoszenie tego faktu na piśmie do poniedziałku 21 12 2015, w sekretariacie lub u wychowawcy - podając imię nazwisko dziecka oraz dni i godziny, kiedy potrzebna jest opieka. Szkoła wtedy zorganizuje zajęcia świetlicowe (dni 23, 24,28, 29, 30, 31 grudzień).

 • 17.12.2015

  Mikołaj w naszej szkole, zdjęcia zostały dodane do albumu szkolnego -  Mikołaj 2015.

 • W poniedziałek o 9.00 przyjedzie do szkoły św. Mikołaj. Zapraszamy dzieci do sali gimnastycznej.

 •  

  25 11 2015 roku w środę o 14.30 (dla klas I-III) i 16.00- 18.00 (dla klas IV - VI) odbędzie się w szkole zabawa andrzejkowa.

 • Uwaga rodzice!

  A R R przekazała szkole jabłka dla nieodpłatnego rozdania dzieciom i ich rodzinom. W celu zachowania porządku prosimy o zabieranie maksymalnie ok 2 kg jabłek, dostawy będą się powtarzały. Jabłka pochodzą z czystych ekologicznie terenów Mazowsza i są przekazywane w związku z embargiem na owoce.