Nawigacja

Partners

Czwartek 02.10.2014

Witamy w EduPage!

Drodzy Uczniowie,

na tej stronie będziecie mogli przejrzeć swoje plany lekcji, zmiany w zastępstwach, a także zapoznać się z innymi, bieżącymi informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

WIADOMOŚCI

 • Dni wolne od zajęć lekcyjnych.

   

  Dyrektor informuje, że w roku szkolnym 2014/ 2015 dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych będą:

  10 listopad 2014

  2 i 5 styczeń 2015

  1 kwiecień 2015 - sprawdzian w VI klasie

  3 i 5 czerwiec 2015

 • Sprawdzian w klasie VI

  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 informuje rodziców klasy VI o warunkach i formach dostosowania uczestnictwa w sprawdzianie w VI klasie

  1.      Uczniowie niepełnosprawni mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologicznopedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną1.

 • UWAGA RODZICE tu jest adres do dziennika elektronicznego !!!

  https://mobireg.pl/sp6-tar
   

 • Wywiadówka

  10.09.2014 w środę o 17.00,  odbędzie się wywiadówka. Zapraszamy wszystkich rodziców na salę gimnastyczną.

 • REKRUTACJA DO PROGRAMU WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ

  Dyrektor Szkoły informuje o rekrutacji uczestników do projektu „Wykorzystaj swoja szansę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Rekrutacja potrwa do 12 września 2014r.

  Zapraszamy uczniów klas IV do VI 2014 r. do wzięcia udziału w następujących zajęciach:

 • Stypendium socjalne

  Dnia 25 lipca 2014r weszło w życie nowe Postanowienie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Tarnowskie Góry, wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnymdla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz wprowadzenia katalogu wydatków kwalifikowanych do rozliczenia stypendium szkolnego.


  W zwiazku z powyższym obowiązują NOWE WZORY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM/ ZASIŁKU SZKOLNEGO ORAZ NOWY KATALOG . Wzory do pobrania u Pani Pedagog.

 • Wyprawka szkolna

  DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

  W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do:

  • uczniów z klas II-III szkoły podstawowej,
  • uczniów klasy VI szkoły podstawowej,
  • uczniów: z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona poniżej, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, słabosłyszących, niesłyszących, słabowidzących,

  – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na sali gimnastycznej o 8.00. Po przywitaniu uczniów, wychowawcy w klasach przedstawią plan lekcji i omówią inne sprawy związane z nowyn rokiem szkolnym. W związku z budową boiska wejście do szkoły będzie otwarte od strony sali gimnastycznej. Zamknięte są także parkingi na okres 1 miesiąca - za utrudnienia przepraszamy.